Велики Преслав – втората столица на България
Велики Преслав – втората столица на България
🇧🇬✨Преслав е втората столица на България от 893г., когато българският език е обявен за официален в богослужението и държавната канцелария и се полагат основите на онези процеси и явления, наричани днес "Златен век" на българската духовна и материална култура. Градът се превръща в един от най-красивите, величествени и благоустроен в тогавашна Европа, развива се като важен духовен и културен център в България и в целия славянския свят, където са служили изявените средновековни писатели и учени Наум Охридски, Константин Преславски, Йоан Екзарх, Презвитер Козма, Черноризец Храбър и др. Със своите величествени дворци, храмове и представителни сгради, свързани чрез улици, площади и покрити галерии, българската столица била достойна да съперничи на Константинопол. Посетете Археологически музей Велики Преслав https://museum-velikipreslav.com/ #България #Bulgaria 🇧🇬